PASAMBATANKU KAGEM EYANG


Dening : Panji Sugiyarso

Eyang,
Kamardikan wis teka wingi-wingi
Nanging anak putumu komanan apa?
Lemah garing bumi cengkar
Arang banyu larang udan
Bawana dadi prungsang

Eyang,
Kamardikanmu wis tanpa guna
Digiles rodha jaman kang saya edan
Disewiyah pokal gawane titah
Sing ketlikung watak srakah
Aku komanan apa?

Eyang,
Kamardikanmu wis ilang muspra
Sing kok tinggal kari panandhang
Nlikung urip lan panguripan..

=====================================

Curhatku Pada Eyang


Eyang,

Kemerdekaan memang sudah ada sejak kemarin

Tetapi anak cucumu kebagian apa?

Tanah kering bumi tandus

Susah air jarang hujan

Alam jadi rusak


Eyang,

Kemerdekaan sudah tak berguna

Digilas roda jaman yang semakin gila

Jadi korban semena-mena tingkah laku manusia

Yang dikhianati watak serakah

Aku kebagian apa?


Eyang,

Kemerdekaan sudah hilang tak berbekas

Yang tertinggal cuma masalah

Mengkhianati hidup dan kehidupan

6 thoughts on “PASAMBATANKU KAGEM EYANG

  1. mujitrisno said: punopo leres menika..kakangmas?

    Nggih mewani mekaten wontenipun…amargi eyang paring “keMERDEKAAN” niku mboten sanes supados saget dinikmati anak cucu….kita niki namung ngeramut mamon….nek sae ngeramute nggih sae buah keMERDEKAAN bangsa kita….nek awon ngeramute nggih rusak warisan niku…?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s