Orang Berilmu Agama, Masuk NerakaIbnul Qayyim rahimahullah memberikan nasehat yang patut direnungkan oleh setiap kita yang mempelajari ilmu syar’i. Beliau berkata dalam kitab الداء و الدواء / الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي , terbitan دار الكتب العلمية hal. 185:

و من العحب أن الإنسان يهون عليه التحفظ و الاحترام من أكل الحرام و الظلم و الزنى و السرقة و شرب الخمر, و من النظر المحرم و غير ذلك, و يصعب عليه التحفظ من حركت لسانه, حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين و الزهد, و العباد, و هو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالاً ينزل بالكلمات الواحدة منها أبعد مما بين المشرق و المغرب
و كم ترى من رجل متورع الفواحش و الظلم, و لسانه يفرى في أعراض الأحياء و الأموات و لا يبالي ما يقول

* Termasuk keanehan bahwasannya seseorang mudah dalam menjaga diri dari memakan barang haram, berbuat zhalim, berzina, mencuri, minum khamr, melihat perkara yang tidak dibolehkan, dan sebagainya, tetapi dia sangat sulit dalam menjaga gerak lisannya. Akibatnya, kamu melihat seseorang yang dijadikan panutan dalam agama, zuhud, dan ibadah, berbicara dengan kalimat-kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa ambil peduli, padahal satu kalimat saja bisa membuatnya jatuh dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat.

* Berapa banyak kamu melihat seseorang yang menjaga diri dari kedzalimah dan perbuatan keji, mencela kehormatan orang-orang yang sudah mati maupun yang masih hidup, tanpa sedikit pun peduli terhadap apa yang dikatakannya.

naudzubillah min dzalik.

http://alashree.wordpress.com/2010/05/21/alim-lisaan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s